کتابخانه مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به خانواده پيام پيوست

با توجه به استفاده ي بسياري از مراکز علمي و پژوهشي کشور مانند سازمان انرژي اتمي از نرم افزارهاي شرکت پيام مشرق، کتابخانه مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران نيز جهت ارائه بهتر سرويس کتابخانه اي و اسنادي ، به نرم افزار مديريت کتابخانه و کتابخانه ديجيتال پيام تجهيز شد

1393/12/20
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.