تجهیز شهرداری های تهران و اصفهان به تنها نرم افزار کتابخانه 2.0

شهرداری های اصفهان و تهران با ارتقا نرم افزار کتابخانه ای خود از پیام به ثنا مجهز شدند.
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.