تمامی کتابخانه های دانشگاه تربيت مدرس به نرم افزار ثنا مجهز شد

با حلول ماه مهر،    کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت مدرس و تمامی کتابخانه های وابسته آن اعم از

دانشكده منابع طبيعي

دانشكده علوم انساني

دانشكده كشاورزي

دانشكده هنر

دانشكده حقوق

دانشكده فني مهندسي

گروه زبانهاي روسي

پژوهشكده اقتصاد

مركز مطالعات مديريت و بهره وري

مركز مطالعات آفريقا

مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي

مركز مطالعات فرهنگ و انديشه ديني

فيزيولوژي

ايمونولوژي

سمعي و بصري

گروه علوم، قرآن و حديث

 

 به نرم افزار ثنا مجهز شدند.

پس از تبدیل و تجمیع داده های کتابخانه های اقماری و تولید فهرستگان مشترک، تمامی کتابداران و پرسنل محترم آن دانشگاه با حضور کارشناسان شرکت پیام مشرق، آموزش های لازم را فرا گرفته و سال تحصیلی جدید را در سامانه کتابخانه و کتابخانه دیجیتال ثنا، کتابخانه 2.0 شروع خواهند نمود.

 

قابليت جديد نرم افزار ثنا با عنوان آزمون کتابخانه اي و امتیاز دهي و تصحيح اوراق هوشمند، براي اين دانشگاه و دانشجويان ورودي جديد با موفقيت استفاده شد.

 

دسترسی به نرم افزار این کتابخانه از طریق لینک زیر امکان پذیر است

http://lib.modares.ac.ir/

 

 

 

شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق

1399/08/19

پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.