سامانه آزمايشي نرم افزار مديريت سفارشات پيام

نرم افزار مديريت سفارشات، بودجه بندي، گردشکار، بررسي، تاييد و خريد منابع پيام
محصول شرکت پيام مشرق، بصورت آزمايشي در سايت زیر بارگذاري گرديده است و امکان بررسي کامل اين نرم افزار فراهم شده است

اين نرم افزار فارغ از نرم افزار مديريت کتابخانه، امکان مديريت کامل سفارشات، بودجه بندي، فرآيند تاييد و ثبت کارگزار و ارسال فاکتور را فراهم مي نمايد و در عين حال امکان اتصال به نرم افزارهاي کتابخانه اي را دارد.
فيلم هاي آموزشي در سامانه وجود دارد و همکاران شرکت پيام مشرق، مشتاقانه آماده پاسخگويي به سوالات شما هستند.
روابط عمومی شرکت پیام مشرق
دی ماه 1399پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.