پس از کتابخانه حسینیه ارشاد ، کتابخانه سازمان انرژی اتمی ایران هم به کتابخانه های 2.0 پیوستند.

در شهریور ماه 1392، کتابخانه حسینیه ارشاد  پس از ارتقا نرم افزار کتابخانه ای خود از پیام به ثنا، به جمع کتابخانه های 2.0 کشور پیوست

در همین راستا کتابخانه سازمان انرژی اتمی کشور نیز اقدام به تجهیز امکانات کتابخانه ای خود به نرم افزار ثنا کرد.
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.